Pos Nr. 739: 1× portables Härteprüfgerät
Lot No. 739: 1× Portable Hardness Tester
 portables Härteprüfgerät

Fabr. Proceq, Typ Equotip, 2 Prüfköpfe, Controller, Gerätekoffer Kunststoff