Pos Nr. 498: 1× Teleskopschubladenschrank
Lot No. 498: 1× Telescoping Drawer Cabinet
 Teleskopschubladenschrank

Fabr. Huni, B: 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Kegel-Reibahlen, Pilotbohrer, Wendeschneidplatten, HTS-Bohrer mit Grundkörper, Ø 45 – 170 mm, Bohrstangen, System HTS, Bohrstangenverlängerungen, System HTS