Pos Nr. 418: 1× 2-Säulen Bandsäge
Lot No. 418: 1× 2-Column Band Saw
 2-Säulen Bandsäge

Fabr. Amada, Typ H-1080, Bj. 1977, Serien-Nr. 750071, Hydraulikaggregat, Hartmetallbandspannung, Minimalmengenschmierung, Schaltschrank